Pravne informacije

Lastništvo

Spletna stran je v lasti družbe AFIBEL France
Komanditna družba s kapitalom 3 080 000 evrov, ki je vpisana v register v mestu LILLE pod številko SIREN B 314360041.

Identifikacijska številka: FR60314360041

Sedež družbe

129, rue Colbert - 59 493 Villeneuve d'Ascq - FRANCIJA

Direktor:
Mrs Sylvianne Aguesse

Nastanitev:
AFIBEL France

DISTRIBUTER:
Družba Shop d.o.o., s sedežem Godovič 155, 5275 Godovič, je ekskluzivni distributer AFIBEL v Sloveniji.
Družba z omejeno odgovornostjo; davčna številka SI44777663, matična številka 157648. Davčni zavezanec.